Over ons

Tweedehands boekenshop

De boekenshop is in het leven geroepen om boeken die niet meer worden gelezen of boeken die bijvoorbeeld na overlijden beschikbaar zijn gekomen, weer een nieuwe eigenaar te geven.

De webshop staat onder verantwoordelijkheid van de landelijke KNNV en wordt op vrijwillige basis beheerd door Angela Dezijn. Zij is contactpersoon, registreert de boeken in de webshop en verstuurt de gekochte producten.

Iedereen die natuurboeken beschikbaar wil stellen kan hiervoor contact opnemen. Tot mei 2024 nemen wij, i.v.m. gebrek aan goede opslagruimte, geen boeken in. Dank voor het begrip.

De opbrengsten worden gebruikt om het werk en de projecten van KNNV te ondersteunen.

Door de boeken op deze manier beschikbaar te stellen werkt KNNV mee aan het duurzaam hergebruik van informatiemateriaal. Veel boeken zijn ook geschikt als geschenk aan kennissen en vrienden.